TRANG HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
ENGLISH DISCOVERIES ONLINE (EDO)

Trước khi đặt câu hỏi, bạn hãy kiểm tra trình duyệt Internet bạn sử dụng có phải là trình duyệt Internet Explorer không ? Internet Explorer có biểu tượng là chữ E màu xanh trên máy tính của bạn (như hình bên dưới), nếu không phải xin mời đóng tất cả các chương trình và sử dụng Internet Explorer

Nếu bạn đã sử dụng trình duyệt Internet Explorer rồi, xin mời lựa chọn khu vực bạn muốn hỗ trợ (Bằng cách click chuột trái vào khu vực câu hỏi cần hỗ trợ)